? články.ČeskýStavák.cz
 


Výsledky z 5. celostátní výstavy Českých staváků v Kolíně 2012


Rychlá navigace podle kresby :
 
Červený Červený rovný Červený lysý Červený bělokosý Červený sedlatý Červený tygr Červený bělopruhý      
Bílý Bílý rovný Bílý černoocasý              
Plamínek Černý plamínek Červený plamínek Žlutý plamínek Modrý plamínek          
Stříbrný Stříbrný sedlatý                
Žlutý Žlutý rovný Žlutý lysý Žlutý sedlatý Žlutý tygr Žlutý bělopruhý Žlutý plavý      
Modrý Modrý rovný Modrý lysý Modrý bělokosý Modrý sedlatý Modrý mramorovaný Modrý bělopruhý Modrý kapratý    
  Modrý kapratý bělokosý Modrý sedlatý kapratý          
Stříbřitý Sříbřitý Sříbřitý lysý              
Černý Černý rovný Černý lysý Černý bělokosý Černý sedlatý Černý tygr Černý bělopruhý      
Novinky Černá straka Červený plavý sedlatý kapratý            Výstavní výbor
 
Předseda Bek Karel
Místopředseda Hrubý Jaromír
Sekretář soutěží Bek Karel
Jednatel Maček Jiří
Pokladník ing. Boukal Jaroslav
Hospodář Bek Zdeněk
Vedoucí pořadatelské služby Kaluha Oldřich
Vedoucí burzy ing. Nečas Jan
Agent propagace a sponzoringu Sochůrek Josef
   
Členové výstavního výboru Čejka Václav, ing. Slepička František, Bruckner Stanislav,
  Veselý Miloslav, Tihelka Karel, Kozel Drahoslav, ing. Nečas Jan
   
Vedoucí posuzovatelů ing. Sousedík Tomáš
   
Komise hodnocení šampionů předseda klubu, předseda KRK, poradce chovu, 2 posuzovatelé
   
Garanti Čejka Václav, Lavička Jaroslav, Hůlka ladislav, Puchta Václav,
  Harry pařízek, Vaněk jaroslav, kaluha Oldřich, Kaluha Petr
   
 
[Seznam kontaktů vystavovatelů]V ý s l e d k y   v ý s t a v y

Šapmion - holubi Šapmion - holubice
číslo klece chovatel kresba body   číslo klece chovatel kresba body
1191 V. Offner žlutý bělokosý 96 vítězové 647 M. Calda modrý sedlatý 95
111 F. Kašpar červený sedlatý 95   14 B. jelínek červený 95
173 P. Berák červený tygr 95   295 M. Hrubeš červený plamínek 95
251 Z. Bek černý plamínek 95   312 A. Hejna červený plamínek 95
332 M. Calda červený plamínek 95   866 P. Maglen plch 95
802 J. Melichar modrý mramorovaný 95   819 V. Chobotský modrý bělopruhý 94
829 M. Franz penízek modrý 95   417 F. Jandl žlutý lysý 95
477 V. Holeček žlutý sedlatý 95   421 J. Žák žlutý sedlatý 95
599 F. Štěpánek modrý lysý 95   589 J. Bačkovský modrý lysý 95
659 V. Čejka modrý sdlatý 95   367 Z. Bek černý bělokosý 95
947 V. Mašek černý lysý 95   1063 L. Hrstka černý sedlatý 95
1126 Z. Dragon černý sedlatý 96          


Memoriál Karla Krále - celkový výtěz speciálky Pořadí memoriálu Karla Krále
pořadí chovatel kresba body   čpořadí chovatel body
1. P. Sedmík modrý sedlatý 474   Modrý černopruhý
          1. F. Kuneš 465
Memoriál Františka Hudce - celkový výtěz 2. V. Šťastný 460
1. V. Offner žlutý bělokos 471
          Modrý lysý
Memoriál Františka Hudce   1 J. Bačkovský 472
1. V. Čejka penízek bělokosý 471   2. F. Štěpánek 471
2. J. Melichar modrý mramorový 467        
3. V. Šťastný modrý mramorový 466   Modrý sedlatý
          1. P. Sedmík 474
Memoriál Arnošta Zákona - bělopruzí   2. V. Čejka 473
1. T. Sousedík žlutý bělopruhý 470   3. Z. Dočkal 472
2. J. Chobotský modrý bělopruhý 465   4. P. Surka 469
               
Memoriál Miroslava Nováka - ostatní   Modrý sedlatý kapratý
1. V. Offner žlutý bělokos 471   1. J. Studený 473
2. M. Calda modrý plamínek 470   2. V. Surovec 471
3. M. Calda žlutý plamínek 469        
          Stříbřitý sedlatý
Memoriál Vojtěcha Mrštíka - novošlechtění   1. H. pařízek 471
1. M. kyška červený sedlatý kapratý     2. Z. Krůta 469
               
Memoriál Oldřicha Buřiče   Žlutý rovný
1. Z. Bek červený plamínek 566   1. S. Rys 471
          2. F. Hladký 469
Pohár ing. Župky        
1. Z. Bek černý sedlatý 564   Žlutý lysý
          1. F. Jandl 471
Pohár Karla Smoly - holub typu   2. S. Rys 469
1. nevyhodnocen            
          Žlutý sedlatý
Pohár st. Rumplíka - červená barva   1. J. Žák 472
1. nevyhodnocen       2. F. Princ 471
          3. V. Holeček 470
Pohár ing. V. Krůty - nejlepší holub žluté barvy        
1. V. Offner žlutý bělokos 96   Žlutý plavý
1. M. Vokřínek 473
          2. Z. Rinský 463
               
          Červený rovný
          1. P. Turner 470
          2. R. Zmelty 469
               
          Červený lysý
          1. H. Pařízek 471
          2. B. Jelínek 465
Soutěž poboček - memoriál Františka Sochůrka        
  Červený bělokosý
  1. B. Valeček 470
pořadí pobočka   bodů   2. J. Sochůrek 469
               
1. Středočeská   238   Červený sedlatý
          1. S. Benda 468
2. Východočeská   224   2. Z. Laštovka 466
          3. F. Kašpar 465
3. Moravskoslezká   196        
          Červený tygr
4. Severočeská   196   1. J. Nečas 467
          2. P. Berák 463
5. Vysočina   194        
          Černý rovný
6. Jihočeská   193   1. T. Laták 471
          2. Z. Dvorský 468
7. Západočeská   188        
          Černý lysý
8. Jihomoravská   180   1. P. Klement 471
          2. M. Berger 469
               
          Černý bělokosý
          1. Z. Bek 472
          2. R. vaněk 469
               
          Černý sedlatý
          1. L. Hrstka 474
          2. Z. Bek 472
          3. Z. Dragon 471
          4. O. Kaluha 471
               
          Černý tygr
          1.   469
          2.   469
               
          Bílý
          1. M. Calda 468
          2. A. Hejma 465
               
          Černý plamínek
          1. Z. Bek 473
          2. K. Říha 469
               
          Červený plamínek
          1. A. Hejma 471
          2. M. Hrubeš 469


B o d o v é   h o d n o c e n í   h o l u b ů


Červený rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Brandejs Josef

6. Gaja Miloslav ing. 1. Novák Jan
             
1   94   25   94
2   93   26   93
3   91   27   94
4   89   28   93
5   94   29   v
6   89   30   93

3. Turner Petr 7. Laták Tibor
             
7   94   31   94
8   92   32   92
9   95   33   95
10   94   34   90
11   94   35   90
12   93   36   93

5. Jelínek Bohumil 7. Zmelty Rudolf
             
13   94   37   95
14   95   38   92
15   93   39   93
16   94   40   94
17   92   41   95
18   92   42   92

1. Hrubý Jaromír  
             
19   92        
20   92        
21   91        
22   92        
23   93        
24   93        

[ ^ nahoru ]Červený lysý
soutěž MKK
posuzovatel: Moravec Milan, Hrubý Jaromír

4. Pařízek Harry 1. Nypl Jaroslav
             
43   96   55   94
44   93   56   91
45   94   57   89
46   93   58   91
47   95   59   93
48   92   60   nv

5.Jelínek Bohumil  
             
49   95        
50   92        
51   93        
52   -        
53   93        
54   92        

[ ^ nahoru ]Červený bělokosý
soutěž MKK
posuzovatel: Moravec Milan, Hrubý Jaromír

7. Valeček Bohuslav 8. Štolc Josef
             
61   94   73   92
62   93   74   93
63   92   75   94
64   94   76   94
65   94   77   93
66   95   78   92

2. Maček Jiří 1. Sochůrek Josef
             
67   92   79   89
68   90        
69   91   80 s-chov 90
70   93   81 s-chov 95
71   92   82 s-chov 93
72   87   83 s-chov 94
        84 s-chov 93
        85 s-chov 94
             
        86   92
             
        87 s-chov 93
        88 s-chov 92
        89 s-chov 94
        90 s-chov 91
        91 s-chov 93
        92 s-chov 92
             
        93 s-chov 93
        94 s-chov 90
        95 s-chov 90
        96 s-chov 92
        97 s-chov 93
        98 s-chov 90

[ ^ nahoru ]Červený sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: Moravec Milan, Hrubý Jaromír

2. Ostrý František 4. Laštovka Zdeněk
             
99   93   136   94
100   92   137   88
101   90   138   93
102   94   139   92
103   90   140   93
104   90   141   94
105 mimo soutěž 91        

5. Kašpar Stanislav 5. Veselý Miloslav
             
106   93   142   92
107   93   143   86
108   93   144   86
109   92   145   89
110   91   146   90
111   94   147   91

1. Benda Stanislav 3. Švehla Václav
             
112   93   148   92
113   93   149   93
114   93   150   94
115   94   151   92
116   95   152   91
117   90   153   94

  1. Liska Vladimír
             
118   92   154   92
119   93   155   93
120   94   156   92
121   89   157   94
122   92   158   92
123   90   159   94

2. Lavička Jaroslav 3. Puchta Václav
             
124   92   160   92
125   93   161   93
126   91   162   94
127   90   163   93
128   91   164   92
129   92   165   93

7. Sztymon Antonín 7. Zmelty Vilém ing.
             
130   95   166   91
131   88   167   86
132   92   168   91
133   93   169   90
134   93   170   93
135   89   171   87

[ ^ nahoru ]Červený tygr
soutěž MKK
posuzovatel: Brandejs Josef

1. Berák Petr 8. Nečas Jan ing.
             
172   92   184   94
173   95   185   93
174   93   186   92
175   91   187   93
176   90   188   94
177   92   189   93

4. Staněk Josef  
             
178   95        
179   92        
180   90        
181   89        
182   90        
183   92        

[ ^ nahoru ]Červený bělopruhý
soutěž MAZ
posuzovatel: Cintl Jaroslav

1. Boukal Jaroslav  
             
190   93        
191   90        
192   93        
193   92        
194   93        
195   91        

[ ^ nahoru ]Bílý rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Ščebel Jiří, Jirků Karel

8. Zbořil Rostislav 5. Calda Miloš
             
196   92   220   94
197   92   221   94
198   94   222   93
199   90   223   93
200   92   224   93
201   92   225   94

7. Kyška Miroslav  
             
202   91   226   90
203   93   227   94
204   92   228   93
205   91   229   94
206   93   230   94
207   89   231   93

1. Hejna Antonín  
             
208   90   232   91
209   94   233   93
210   93   234   94
211   91   235   92
212   91   236   92
213   94   237   91

[ ^ nahoru ]Černý plamínek
soutěž MKK
posuzovatel: Ščebel Jiří, Jirků Karel

2. Mašek Vladislav 3. Voráček Karel
             
238   92   256   93
239   92   257   94
240   94   258   92
241   94   259   94
242   93   260   93
243   92   261   94

3. Macán Jindřich  
             
244   93   262   92
245   94   263   94
246   92   264   94
247   93   265   94
248   92   266   90
249   93   267   94

1. Bek Zdeněk  
             
250   93   268 mimo soutěž 91
251   95   269 mimo soutěž 95
252   94   270 mimo soutěž 93
253   95   271 mimo soutěž 93
254   93   272 mimo soutěž 91
255   96   273 mimo soutěž 94

  5. Říha Karel
             
        274   94
        275   93
        276   94
        277   94
        278   93
        279   94

[ ^ nahoru ]Červený plamínek
soutěž MKK
posuzovatel: Jirků Karel, Ščebel Jiří

6. Bartolčic Jan 1. Hejna Antonín
             
280   93   306   95
281   93   307   93
282   91   308   93
283   93   309   95
284   93   310   94
285   94   311   94

3. Puchta Václav  
             
286   90   312   95
287   94   313   92
288   93   314   94
289   94   315   93
290   92   316   93
291   94   317   94

1. Hrubeš Milan 8. Vokřínek Miloslav
             
292   91   318   93
293   96   319   93
294   93   320   94
295   95   321   94
296   91   322   94
297   94   323   94

2. Hanuš Karel 3. Baumruk Petr
             
298   93   324   92
299   94   325   90
300   92   326   91
301   93   327   89
302   91   328   91
303   93   329   92

  5. Calda Miloš
             
304 mimo soutěž 91   330   94
305 mimo soutěž 93   331   92
        332   95
        333   92
        334   93
        335   94

   
             
        336   94
        337   93
        338   92
        339   94
        340   93
        341   93

[ ^ nahoru ]Žlutý plamínek
soutěž MMN
posuzovatel: Jirků Karel, Ščebel Jiří

2. Calda Miloš  
             
342   93        
343   94        
344   94        
345   92        
346   94        
347   94        

[ ^ nahoru ]Modrý plamínek
soutěž MMN
posuzovatel: Jirků Karel, Ščebel Jiří

2. Calda Miloš  
             
348   91        
349   94        
350   93        
351   95        
352   94        
353   94        

[ ^ nahoru ]Bílý černoocasý
soutěž MMN
posuzovatel: Jirků Karel, Ščebel Jiří

2. Zajíc Jan  
             
354   93        
355   92        
356   92        
357   91        
358   94        
359   93        

[ ^ nahoru ]Bílý barevnopruhý
soutěž MFH
posuzovatel: Jirků Karel, Ščebel Jiří

1. Bek Karel  
             
360   92        
361   94        
362   90        
363   92        
364   91        
365   94        

[ ^ nahoru ]Stříbrný sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: Cintl Jaroslav

4. Pařízek Harry 3. Krůta Zdeněk
             
366   93   372   93
367   95   373   94
368   94   374   94
369   94   375   92
370   93   376   94
371   95   377   94

   
             
        378   93
        379   93
        380   92
        381   94
        382   93
        383   93

[ ^ nahoru ]Žlutý rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Joza František

1. Rys Stanislav 4. Hladký František
             
384   92   392   94
385   93   393   92
386   94   394   93
387   96   395   92
388   94   396   94
389   94   397   92
             
390 mimo soutěž 92        
391 mimo soutěž 93        

[ ^ nahoru ]Žlutý lysý
soutěž MKK
posuzovatel: Brandejs Josef

1. Rys Stanislav 1. Jandl františek
             
398   92   408   91
399   94   409   91
400   94   410   93
401   95   411   93
402   93   412   95
403   93   413   93

   
             
404 mimo soutěž 92   414   94
405 mimo soutěž 94   415   93
406 mimo soutěž 92   416   94
407 mimo soutěž 93   417   95
        418   94
        419   94

[ ^ nahoru ]Žlutý sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: ing. Slepička František, Záhora Vlad.

8. Žák Jiří 1. Holeček Radek
             
420   94   479   94
421   95   480   94
422   95   481   93
423   92   482   94
424   94   483   93
425   94   484   92

7. Kyška Miroslav  
             
426   93   485   94
427   91   486   94
428   90   487   93
429   94   488   93
430   91   489   94
431   94   490   94

2. Princ František 5. Kašpar František
             
432   92   491   94
433   95   492   94
434   93   493   95
435   95   494   93
436   94   495   91
437   94   496   93

5. Calda Miloš 1. Liška Vladimír
             
438   95   497   94
439   95   498   90
440   94   499   91
441   95   500   91
442   95   501   93
443   94   502   91
             
        503 mimo soutěž 94
        504 mimo soutěž 92

6. Pavelka Rudolf 2. Ostrý František
             
444   91   505   94
445   91   506   92
446   93   507   94
447   93   508   92
448   95   509   92
        510   94
             
        511 mimo soutěž 92

7. Gašparik Pavel 6. Bartolčic Jan
             
449   93   512   93
450   91   513   94
451   91   514   94
452   92   515   93
453   94   516   94
454   91   517   95

8. Hink Miloslav 4. Fiala Kamil
             
455   94   518   91
456   92   519   90
457   95   520   92
458   95   521   91
459   92   522   92
460   91   523   94

2. Petráň Karel 3. Kohoutek Miloš
             
461   92   524   91
462   87   525   94
463   92   526   92
464   92   527   89
465   93   528   92
466   91   529   95

1. Holeček Vilém  
             
467   95        
468   90        
469   94        
470   92        
471   94        
472   93        

   
             
473   93        
474   94        
475   94        
476   94        
477   95        
478   93        

[ ^ nahoru ]Žlutý tygr
soutěž MMN
posuzovatel: Straka Alexandr

4. Staněk Josef 8. Nečas Jan ing.
             
530   95   536   90
531   93   537   92
532   91   538   93
533   90   539   85
534   94   540   91
535   94   541   92

[ ^ nahoru ]Žlutý bělopruhý
soutěž MAZ
posuzovatel: ing. Slepička František, Záhora Vlad.

1. Sousedík Tomáš ing.  
             
542   94        
543   94        
544   94        
545   91        
546   94        
547   94        

[ ^ nahoru ]Žlutý plavý
soutěž MKK
posuzovatel: Cintl Jaroslav

3. Rinský Zbyněk 8. Vokřínek Miloslav
             
548   92   554   94
549   91   555   94
550   93   556   95
551   94   557   94
552   92   558   96
553   92   559   92

[ ^ nahoru ]Modrý rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Bruckner Stanislav

5. Šťastný Václav 3. Kuneš František
             
560   91   566   91
561   92   567   93
562   93   568   94
563   92   569   93
564   92   570   89
565   91   571   94

   
             
        572   90
        573   90
        574   92
        575   94
        576   93
        577   94

[ ^ nahoru ]Modrý lysý
soutěž MKK
posuzovatel: Bruckner Stanislav

3. Kuneš František 5. Štěpánek František
             
578   91   596   92
579   94   597   93
580   94   598   94
581   93   599   95
582   92   600   94
583   v   601   95

8. Bačkovský Jaroslav 4. Hrbek Josef
             
584   94   602   94
585   92   603   92
586   93   604   91
587   94   605   92
588   96   606   91
589   95   607   89

7. Dvorský Jan  
             
590   93        
591   89        
592   91        
593   89        
594   92        
595   91        

[ ^ nahoru ]Modrý bělokosý
soutěž MKK
posuzovatel: Bruckner Stanislav

6. Stančík Jaromír  
             
608   90        
609   91        
610   88        
611   90        
612   88        
613   88        

[ ^ nahoru ]Modrý sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: Maček Jiří, Bek Karel

5. Calda Miloš 9. Hejl Zbyněk
             
614   92   699   92
615   94   700   92
616   94   701   91
617   95   702   92
618   93   703   91
619   93   704   91

  6. Surovec Václav
             
620   93   705   93
621   92   706   91
622   92   707   91
623   94   708   93
624   92   709   94
625   95        

5. Veselý Miloslav 5. Dočkal Zdeněk
             
626   93   710   94
627   89   711   91
628   92   712   92
629   91   713   91
630   94   714   93
631   95   715   94

4. Vaněk Jaroslav  
             
632   92   716   95
633   90   717   95
634   94   718   94
635   90   719   92
636   93   720   93
637   91   721   94

1. Kašpar Jaromír  
             
638   90   722   95
639   89   723   94
640   nv   724   94
641   89   725   95
642   92   726   94
643   91   727   93
             
644 mimo soutěž 91        

5. Kaluha Oldřich 8. Hink Miloslav
             
645   94   728   92
646   94   729   93
647   94   730   92
648   91   731   93
649   92   732   90
650   94   733   94

1. Nypl Jaroslav 10. Filípek Milan
             
651   94   734   92
652   90   735   93
653   92   736   90
654   93   737   94
655   94   738   92
656   93        

2. Čejka Václav 6. Surka Petr
             
657   94   739   94
658   94   740   93
659   96   741   94
660   94   742   93
661   95   743   94
662   93   744   94

   
             
663   93   745   93
664   94   746   92
665   91   747   94
666   94   748   94
667   92   749   92
668   92   750   92

5. Donát Josef 7. Kuffa Evžen
             
669   93   751   90
670   93   752   92
671   91   753   93
672   93   754   93
673   93   755   92
674   94   756   93

  7. Kyška Miroslav
             
675   93   757   90
676   93   758   92
677   93   759   89
678   93   760   91
679   94   761   93
680   94   762   91

  2. Ostrý František
             
681   93   763   92
682   91   764   93
683   93   765   94
684   92   766   94
685   91   767   93
686   93   768   94
             
        769 mimo soutěž 94

1. Sedník Petr 5. Hetych Jindřich
             
687   94   770   94
688   95   771   93
689   94   772   92
690   95   773   93
691   91   774   94
692   96   775   93

  2. Joza František
             
693   93   776   95
694   94   777   89
695   94   778   92
696   95   779   91
697   92   780   94
698   94   781   93

        782 mimo soutěž 92
        783 mimo soutěž 91
        784 mimo soutěž 92
        785 mimo soutěž 89

[ ^ nahoru ]Modrý mramorovaný
soutěž MFH
posuzovatel: Cintl Jaroslav

5. Šťastný Václav 3. Melichar Josef
             
786   93   798   93
787   93   799   90
788   93   800   93
789   92   801   92
790   95   802   95
791   91   803   94

7. Nedopílek Václav 6. Tihelka Karel
             
792   90   804   92
793   91   805   92
794   91   806   93
795   94   807   93
796   94   808   92
797   95   809   94

[ ^ nahoru ]Modrý bělopruhý
soutěž MAZ
posuzovatel: Joza František

1. Novák Jan 1. Chobotský Václav
             
810   94   816   90
811   89   817   91
812   87   818   93
813   92   819   94
814   90   820   94
815   94   821   93

[ ^ nahoru ]Modrý kapratý
soutěž MFH
posuzovatel: Joza František

1. Novák Jan 1. Chobotský Václav
             
822   n   828   91
823   92   829   95
824   91   830   87
825   94   831   92
826   92   832   93
827   94   833   94
             
        834 mimo soutěž 93
        835 mimo soutěž 94

[ ^ nahoru ]Modrý kapratý bělokosý
soutěž MFH
posuzovatel: Joza František

2. Čejka Václav  
             
836   95        
837   94        
838   94        
839   94        
840   94        

[ ^ nahoru ]Modrý sedlatý kapratý
soutěž MKK
posuzovatel: Joza František

6. Studený Jiří 4. Vaněk Jaroslav
             
841   95   853   94
842   94   854   91
843   95   855   93
844   94   856   94
845   95   857   93
846   94   858   87

7. Kuffa Evžen 6. Surovec Václav
             
847   94   859   95
848   89   860   95
849   93   861   92
850   94   862   94
851   94   863   95
852   92        

[ ^ nahoru ]Stříbřitý
soutěž MFH
posuzovatel: Cintl Jaroslav

4. Magler Pavel 1. Tichý Václav
             
864   92   870   95
865   93   871   92
866   95   872   89
867   93   873   90
868   94   874   94
869   94   875   90

[ ^ nahoru ]Stříbřitý lysý
soutěž MFH
posuzovatel: Cintl Jaroslav

1. Tichý Václav  
             
876   93        
877   94        
878   91        
879   92        
880   92        
881   92        

[ ^ nahoru ]Černý rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Joza František

5. Jelínek Bohumil 7. Laták Tibor
             
882   92   894   92
883   94   895   95
884   91   896   94
885   94   897   95
886   92   898   94
887   93   899   93

7. Dvorský Jan 8. Franc Miloslav
             
888   93   900   93
889   93   901   92
890   91   902   93
891   95   903   91
892   92   904   92
893   95   905   94

[ ^ nahoru ]Černý rovný
soutěž MKK
posuzovatel: Straka Alexandr

2. Rytíř Jan 5. Jelínek Bohumil
             
906   94   930   95
907   91   931   93
908   92   932   94
909   92   933   93
910   92   934   93
911   93   935   93

7. Berger Martin 1. Staněk Jiří
             
912   94   936   94
913   93   937   93
914   94   938   94
915   92   939   94
916   94   940   92
917   94   941   94

5. Štěpánek František 2. Mašek Vladislav
             
918   92   942   93
919   93   943   94
920   93   944   93
921   93   945   94
922   95   946   93
923   93   947   95

1. Hrubeš Josef 4. Klement Pavel
             
924   93   948   94
925   94   949   94
926   93   950   94
927   93   951   93
928   93   952   94
929   94   953   95

[ ^ nahoru ]Černý bělokosý
soutěž MKK
posuzovatel: Straka Alexandr

5. Kaluha Oldřich 6. Chrastina Jaroslav
             
954   94   972 s-chov 94
955   94   973 s-chov 94
956   93   974 s-chov 92
957   93   975 s-chov 93
958   95   976 s-chov 94
959   n   977 s-chov 92

5. Vaněk Robert 8. Štolc Josef
             
960   94   978   93
961   94   979   92
962   93   980   93
963   93   981   92
964   94   982   94
965   94   983   94

1. Bek Zdeněk  
             
866   94        
867   95        
868   94        
869   94        
870   95        
871   93        

[ ^ nahoru ]Černý sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: ing. Veltruský Jiří, ing. Krůta Václav

5. Kaluha Petr 5. Hrstka Ladislav
             
984   94   1061   95
985   95   1062   94
986   94   1063   95
987   94   1064   95
988   94   1065   95
989   94   1066   94

             
990   93   1067   92
991   95   1068   94
992   93   1069   95
993   94   1070   94
994   93   1071   94
995   94   1072   93

1. Bek Karel 8. Zbořil Rostislav
             
996   91   1073   94
997   93   1074   93
998   91   1075   91
999   92   1076   94
1000   91   1077   94
1001   91   1078   89

8. Žoudlík Igor 5. Jelínek Josef
1002   89   1079   91
1003   93   1080   89
1004   92   1081   90
1005   93   1082   89
1006   92   1083   92
        1084   88

3. Konopásek Josef 6. Chrastina Josef
1007   91   1085 s-chov 93
1008   91   1086 s-chov 89
1009   90   1087 s-chov 91
1010   90   1088 s-chov 94
1011   92   1089 s-chov 94
1012   88   1090 s-chov 95

3. Vrbický František 2. Maček Jiří
1013   93   1091   94
1014   89   1092   90
1015   93   1093   92
1016   88   1094   93
1017   92   1095   94
1018   91   1096   91

1. Benda Stanislav 4. Staka Alexandr
1019   95   1097   93
1020   91   1098   89
1021   92   1099   92
1022   95   1100   91
1023   92   1101   92
1024   92   1102   90

7. Kyška Miroslav 1. Bek Zdeněk ml.
1025   92   1103   93
1026   87   1104   92
1027   93   1105   92
1028   89   1106   92
1029   90   1107   94
1030   -   1108   93

1. Hirková Ben. Světluše 4. Michel Jaromír
1031   93   1109   93
1032   94   1110   90
1033   92   1111   93
1034   91   1112   88
1035   93   1113   91
1036   92   1114   90

1. Bek Zdeněk 2. Ostrý František
1037   94   1115   93
1038   94   1116   90
1039   94   1117   94
1040   94   1118   92
1041   94   1119   93
1042   94   1120   91
             
        1121 mimo soutěž 92
        1122 mimo soutěž 93

  1. Dragon Zdeněk
1043   95   1123   95
1044   93   1124   92
1045   94   1125   93
1046   95   1126   96
1047   93   1127   94
1048   92   1128   93

4. Lopušan Milan 3. Kohoutek Miloš
1049   93   1129   94
1050   93   1130   93
1051   93   1131   91
1052   91   1132   93
1053   92   1133   94
1054   94   1134   92

1. Dvořák Martin 3. Slepička František
1055   92   1135   92
1056   91   1136   92
1057   92   1137   92
1058   92   1138   90
1059   93   1139   93
1060   94   1140   91
             
        1141 mimo soutěž 94
        1142 mimo soutěž 90
        1143 mimo soutěž 92

[ ^ nahoru ]Černý tygr
soutěž MKK
posuzovatel: Bruckner Stanislav

8. Žák Jiří 1. Pernica Petr
1144   92   1162   93
1145   94   1163   94
1146   92   1164   94
1147   93   1165   92
1148   92   1166   93
1149   93   1167   95

7. Guziur Jindřich 2. Brabec jiří
1150   95   1168   93
1151   93   1169   93
1152   92   1170   94
1153   95   1171   93
1154   91   1172   94
1155   93   1173   95

4. Zeman Josef
1156   93        
1157   94        
1158   92        
1159   94        
1160   92        
1161   95        

[ ^ nahoru ]Černý bělopruhý
soutěž MAZ
posuzovatel: Cintl Jaroslav

1. Chobotský Václav
1174   93        
1175   92        
1176   89        
1177   93        Novinky ve šlechtění

Černá straka
soutěž MVM
posuzovatel: ing. Sousedík Tomáš, Bek Karel

7. Tichý Bohumír
1178   92        
1179   93        
1180   91        
Červený plavý sedlatý kapratý
soutěž MVM
posuzovatel: ing. Sousedík Tomáš, Bek Karel

7. Kyška Miroslav  
1181   95        
1182   93        
1183   91        
1184   94        
1185   93        
1186   93        

[ ^ nahoru ]Po uzavírce
 
Žlutý bělokosý
soutěž MMN
posuzovatel: ing. Slepička František, Záhora Vlad.

4. Ofner Vladimír  
1187   94        
1188   93        
1189   93        
1190   92        
1191   96        
1192   95        
Žlutý sedlatý
soutěž MKK
posuzovatel: ing. Slepička František, Záhora Vlad.

4. Ofner Vladimír  
1193   92        
1194   91        
1195   94        
1196   93        
1197   93        
1198   93        

[ ^ nahoru ]Vysvětlivky
 
MKK - Memoriál Karla Krále - pro početně chované rázy
MFH - Memoriál Františka Hudce - soutěž pro pruhové mimo bělopruhých
MAZ - Memoriál Arnošta Zákona - soutěž pro bělopruhé
MMN - Memoriál Mirka Nováka - soutěž pro málo chované rázy
MVM - Memoriál Vojtěcha Mrštíka - soutěž pro novošlechtění 
 
 
 
 
 
/